16
Tue, Jul

0513 Heerenveen Maatschappij -  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 23 april weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns.
De aanvraagperiode sluit op 17 mei (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Read more: Idee?

0513 De Fryske Marren Politiek - CDA, VVD, PvdA en GroenLinks werken samen aan een nieuwe coalitie voor gemeente De Fryske Marren. Daarbij betrekken de fracties graag inwoners, ondernemers en organisaties, om te horen welke thema’s ze voor de komende jaren belangrijk vinden. Formateur Aucke van der Werff komt op 8, 9 en 10 april naar Balk, Lemmer en Joure om daar met u over te praten.

Read more: Beoogde nieuwe coalitie roept op om mee te denken

0513 Heerenveen Maatschappij - Blinden en slechtzienden mensen willen veilig over straat kunnen lopen. Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen op straat en op de stations? Dat zijn gidslijnen.

Read more: Let op gidslijnen!

0513 De Fryske Marren Cultuur - Het vaarseizoen is weer begonnen! De havens zijn weer open voor gebruik en de beweegbare bruggen, de pontverbindingen en de sluis in onze gemeente worden sinds maandagochtend 1 april weer bediend door onze pontschippers en brugwachters; klaar voor het nieuwe vaar- fiets- en wandelseizoen.

Read more: Aandacht voor klompgeld bij opening vaarseizoen

0513 Heerenveen Cultuur - Ontdek de solotentoonstelling van Rabbo Ploeger. Rabbo Ploeger is het pseudoniem van Freerk Albert Rabbo Kuiper, in 1948 geboren in Heerenveen. Rabbo Ploeger is bewust autodidact.

Read more: Pronkkeamer - 29 maart t/m 29 april 2019

0513 Opsterland Sport - Gemeente Opsterland is genomineerd voor de Wandelgemeente van het Jaar 2019. Naast Opsterland in Friesland, zijn Raalte in Overijssel en Valkenburg aan de Geul in Limburg genomineerd. Tot 17 mei kan er worden gestemd via www.wandelgemeentevanhetjaar.nl.

Read more: Opsterland in de race voor Wandelgemeente van het jaar!

0513 Heerenveen Duurzaamheid - In de toekomst moet iedereen in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen (zoals olie, aardgas en steenkolen) naar duurzame energie (zoals zon, wind en aardwarmte). We noemen dit de energietransitie. De energietransitie heeft gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit.

Read more: Vragenlijst over energie

Nieuwsoverzicht Heerenveen